Black Capri Chiavari Chair Cushion. # 042

Black Capri - 042