Royal Blue Satin Chiavari Chair Cushion. # 055

Royal Blue Satin - 055