White Burlap Chiavari Chair Cushion. # 053

White Burlap - 054